Troja – byen Bergen på øen Rügen

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Troja - byen Bergen på Rügen

Troja er byen Bergen på Rügen. Brombærbakken (Batieia) er den 90 meter høje bakke Rugard hvorfra man ka overskue det meste a’ Rügen, blandt andet sletten i nordvest og i nordøst lagunerne Jasmunder Bodden. Ved Grosser Jasmunder Bodden findes landingspladsen Ralswiek, hvor der er et friluftsteater med plads til 9000 tilskuere. Iliaden beskriver danaernes første angreb på Troja (Il.2-785), at ’i en fart tilbagelagde de sletten’, en strækning på fem kilometer, måske fra bakkerne ved Ralswiek.

 

Iliaden nævner to åbninger i bymuren runt om Troja – og dermed Bergen, Dardaner-porten og de Skaiiske porte. Dardanerporten omtales tre gange og den Skaiiske hovedport tretten gange.

Dardanerporten er omtalt tre gange og en gang sådan:

- Når han (Hektor) forsøgte at springe til siden og komme indad

- mod den Dardaniske port i ly a’ de grå bastioner (Il.22-194).

Det placerer uden videre Dardanerporten ved gadekrydset Dammstrasse og gaderne Schulstrasse og Joachimsberg. Her ka man se det grå kalkbjerg som Bergen er bygget på.

 

Der er bygget en murkrone over de Skaiiske porte.

- Og hurtigt stod de på muren der rejser sig over de Skaiiske porte (Il.3-145).

- Priamos så fra tårnet som guderne havde bygget over de Skaiiske porte (Il.21-526).

De Skaiiske porte er tydeligvis et samlingssted og knudepunkt.

- Så for de begge to (Priamos og Antenor) ud igennem de Skaiiske porte (Il.3-263).

- Ved de Skaiiske porte lod Hektor hestene standse (Il.16-712).

Den trojanske hest og Odins otte-benede hest Sleipner i nordisk mytologi er samme hest.

Træhesten blir slæbt in i Troja som en kane på meder. Turen starter uden for Am Burgwall – borgvolden – de Skaiiske porte – og 400 meter gennem Vieschstrasse til torvet Markt i Bergen.

 

- Dagen igennem sloges de da ved de Skaiiske porte (Il.18-453).

- … den dag Paris dræber dig (Akilles) ved de Skaiiske porte (Il.22-360).

En så betydningsfuld port er det logiske sted at slæbe den Trojanske hest Sleipner frem til. Det blir derfor en rimelig tanke at den Skaiiske port findes i gadekrydset Viesch-strasse og gaden Am Burgvall.

 

Homers vekslen mellem navnene den Skaiiske port og de Skaiiske porte har måske sin forklaring i det litauiske ord skaicius der betyder ’tal, antal’ og ordet skaistus der betyder ’lys, klar, lysende, ophøjet, høj mm’. I så fald betyder navnet den Skaiiske port ’den høje lysende port’ eller ’de høje lysende porte’.

 

Troja er byen Bergen på øen Rügen

 

Danaeren Epeios konstruerer den Trojanske hest og gudinden Athene hjælper ham.

I nordisk mytologi er jætternes hingst Svadilfare ophav til Odins ottebenede hest Sleipner. Sleipner betyder ’den der blir slæbt’, fra oldnordisk ’sleipr’ – slæbe.

Nu ved vi at den Trojanske hest hedder Sleipner og at den blir slæbt in i Troja. Vi ved osse at den findes gengivet på billedstenen fra Tängelgårda i Lärbro sogn på Gotland.

Træhesten blir troligt slæbt de 400 meter fra den nuværende parkeringsplads på Rugardweg gennem borgvolden og ad Vieschstrasse til torvet Markt i Bergen.

De sejrsikre troer diskuterer ellers om de ikke hellere ska slæbe den ottebenede Sleipner de 100 meter til den femten meter høje klippe Mägdesprung:

- eller slæbe den til den stejle klippekant og styrte den ned (Od.8-508).

De beslutter at de vil ta den in i Troja – in i Bergen til torvet Markt.

Det blir deres dødsdom.

 

(Il.2-811) Uden for Trojas bymur er der en bakke med skrånende sider – ret langt ude på sletten med fri passage omkring sig - ’Brombærbakken’ (Græsk Batieia) på menneskesprog, men guderne bruger navnet ’Mangespringspigen Myrines Gravmæle’ om den. – Dér blev troernes folk og forbundsfællerne fylket. Troernes leder er Hektor, kong Priamos’ søn.

 

Hvem ’mangespringspigen Myrine’ er ved ingen.

Mellem Troja og brombærbakken Batieia findes ’Mangespringspigen Myrines Gravmæle’.

Mellem byen Bergen og bakken Rugard findes Mägdesprung – det betyder ’Ung kvinde springet’.

Et folkesagn i Bergen fortæller at en ond fyrste forfølger en ung kvinde for at få sin vilje med hende. Under sin flugt blir hun jaget ud over klippens kant og blir dræbt ved nedslaget femten meter nede.

Ved kanten for udspringet findes en sten fra bronsealderen med et fodavtryk. Nu ved vi hvorfor vi finder så mange sten med fodavtryk fra bronsealderen. Det er gravsten.

Det virker som et ordspil med ordene Mägdesprung og megasprung og mangespring.

Myrines megaspring var et dødsspring.

Den rapfodede Myrine var troligt en fyrstedatter.