Solymernes bjerg Stenshuvud i Skåne

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Solymernes bjerg Stenshuvud

Det går osse galt for Odysseus i den samme storm, han blir slået ud a’ kurs og på en flåde drevet helt op til fajakernes ø Gotland. Gudinden Kalypso har rådet ham at holde øje med stjernebilledet Bjørnen osse kaldet Vognen og:

- stadig at ha den til venstre på hele sin fart over havet (Od.5-277).

Denne kurs vil føre Odysseus direkte fra Sjælland til Gotland – guternes land - der tidligere hed Gutland. I farvandet mellem Bornholm og Österlen i Skåne får Poseidon syn på Odysseus:

- Jordskælvenes mægtige gud Poseidon var på vej hjem fra etiopiernes egne

- da han fra solymernes bjerg så Odysseus flåde i det fjerne (Od.5-282).

 

Både Menelaos og Odysseus passerer altså mellem Skåne og Bornholm, eller Kypern som øen kaldes i Odysseen. Poseidon ser Odysseus fra solymernes bjerg.

 

Solymernes bjerg er Linderödsåsen, der slutter ved havet i øst med den 124 meter høje klippe Stenshuvud. Et gammelt lokalt navn er Stenso fra navnet 'Stenhaug'.

Stenshuvud ligger 55 kilometer nordvest for Bornholms 91 meter høje klippe Hammeren. I klart vejr ka man skimte Hammeren fra Stenshuvud der er et kendt sømærke for søfarende, og det er derfra den fortørnede Poseidon ser Odysseus på flåden og sender en ny storm mod ham.

På toppen a’ Stenshuvud ved det 97 meter høje Norra Huvudet ligger en 270 * 280 meter stor fortidsborg. Højen er meget stejl mod vest og nord, og lidt mindre stejl mod kysten i øst. Stenvolden mod syd er mellem en halv meter og 4.3 meter høj, og 270 meter lang.

 

Solymernes bjerg Stenshuvud med sin tydelige profil set fra Vik havn

Odysseen begynder med at alle guderne er samlet hos Zeus på Olympen, undtagen Poseidon.

- Lige nu befandt Poseidon sig i det fjerne hos etiopierne

- folket der bor yderst i verden, i to adskilte egne og stammer,

- dels der hvor solen står op og dels der hvor den går ned

- han var kommet for at ta mod et offer (hekatombe) a’ tyre og væddere.

- Der sad han helt tilfreds og nød sit måltid, mens de andre guder (Od.1-22).

Nord for Stenshuvud – solymernes bjerg – ligger Kiviksgraven, en stor gravhøj fra bronsealderen med en spændende historie. Selve gravhøjen på 75 meter i diameter er bygget a’ store sten, og blir længe brugt som stenbrud. Rovdriften blir standset og i 1931 genopbygger man højen så godt man ka. Gravkammeret i midten har ti store sten som sider, to gavle uden inristninger og fire sten på hver side med inristninger.

 

Sten syv og otte har inristninger der hører sammen.

Når vi ved at Poseidon:

- Var kommet for at ta mod et offer (hekatombe) a’ tyre og væddere (Od.1-25)

- så forstår vi det meste a’ billederne på sten syv og otte.

Øverst på sten syv står fire mænd og tar mod Poseidon. Han kommer på en tohjulet vogn trukket a’ to heste. Den 3200 år gamle Kiviksgraven har dermed verdens ældste avbildning a’ Poseidon.