Same Samos Samotrake og Samland

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Same, Samos, Samotrake og Samland

Same og Samos – dobbeltøen Samsø

 

I dag hænger de to øer Same og Samos sammen med en 300 meter bred landtange. De danner dobbeltøen Samsø nord for Lille Bælt og Store bælt. Same er sydøen og Samos er nordøen.

Øen Samos i Trakien kaldes Samotrake. Det er øen Lebbin der i dag er forbundet med hovedøen Rügen i syd med en bred lav landtange.

Samsø hedder Samse hos Adam a’ Bremen og Samsø i Valdemars Jordbog fra 1231. Dens store sydø og mindre nordø har mere korrekt to navne Samsa og Sampsø hos Saxo, og Samsey og Sámsey i den islandske edda-litteratur.

 

Dobbeltøen Samsø ligger vest for Od herred og byen Vindekille – Odysseens Itaka. Sydøen hedder Same og nordøen Samos med det 64 meter høje Ballebjerg. I stenalderen var Samsø delt i to helt selvstændige øer, den bakkede Nordøen og den lidt fladere Sydøen.

Landhævninger og havets avlejringer har i løbet a’ flere årtusinder bundet de to øer sammen til en ø – Samsø. Nu for tiden er de adskilt a’ et tilsandet drag der dog blev gravet ud som kanal på 800-tallet, Kanhavekanal. Kanalen blev brugt på vikingetiden frem til 1100-tallet, men findes ikke mere. Den forbandt Stavns fjord i øst med bælthavet i vest.

Nordøens mange bakker og klinter omtales oftest under fællesnavnet Nordby Bakker. Længst i nord findes den fremspringende 49 meter høje klint Issehoved.

 

Samsø er på 114 km2, sydøen Same på cirka 94 km2 og den bakkede nordø Samos på 20 km2. I dag har nordøen Samos cirka 500 inbyggere, sydøen Same 3800 inbyggere. Same er fem gange større end Samos og har syv gange så mange inbyggere. Samos i nord er ikke bare mindre end sydøen Same, den er osse tyndere befolket.

Dette forhold gjaldt troligt osse i bronsealderen.

 

Same er omtalt syv gange i Odysseen og aldrig på grund a’ naturforholdene.

- dem fra Doulichion, Sames ø og det skovbeklædte Zakynthos (Od.1-246).

Odysseus fortæller om øerne der ligger tæt på hinanden:

- Same, Doulichions ø, og det skovbeklædte Zákynthos (Od.9-24).

- hun (Ktimene) blev gift bort, til en mageløs pris, med en yngling fra Same (Od.15-367).

- Alle de mægtige mænd der styrer øerne runt om os,

- dem fra Same, Doulichions ø, og det skovbeklædte Zákynthos (Od.16-123, 19-131)

- Fire og tyve er de mænd, som er kommet her til fra Same (Od.16-249).

- (Frieren Ktesippos) som var kommet fra Sames ø (Od.20-288).

Ifølge Iliaden var Odysseus leder for den tyndt befolkede nordø Samos. Det forklarer hvorfor frierne og snyltegæsterne kommer fra Same. De har ikke Odysseus som leder og de er heller ikke med i krigen.

 

Samos blir nævnt en gang i Iliaden fordi Odysseus er deres leder. Øen nævnes tre gange i Odysseen og kun på grund a’ naturforholdene.

- henne i sundet mellem Itaka og det bakkede Samos (Od.4-671).

- … mellem Itaka og det bakkede Samos (Od.4-844).

- mellem Itaka og Samos’ stejle bakker (Od.15-29).

De mange bakker og stejle klinter på Samos er Nordby bakker.

 

Samotrake – Trakiens Samos

 

Trakiens Samos er omtalt to gange i Iliaden, men det er nok til at stedbestemme øen.

- (Poseidon) sad og spejdede fra toppen a’ Trakiens skovklædte Samos.

- …. . For derfra øjnede han Idamassivet med alle dets tinder og sletten,

- Priamos’ mægtige stad og akajernes skibe ved stranden (Il.13-11).

- … . Og så fløj den stormvindsfodede Iris (Gudernes budbringer)

- ud mellem Samos og Imbros’ ø med de knejsende bakker (Il.24-78).

Det eneste sted der passer til disse to beskrivninger er den tidligere ø Lebbin, det er en halvø i dag. Den ligger mellem øerne Imbros og Lesbos – Wittow og Jasmund – inne bag Jasmunder nor, som Homer blander sammen med Hellesponten.

 

Det højeste punkt på Lebbin er den 43.8 meter høje bakke Hoch Hilgor med et 16.5 meter højt udsigtstårn, Grümbke-Turm. Tårnet er opkaldt efter lokalhistorikeren Johann Jacob Grümbke der levede fra 1771 til 1849.

Nutidens besøgere ka stå oppe i Grümbke-tårnet, med Iliaden i hånden, og se den samme udsigt som jordrysteren Poseidon kunne se for 3200 år siden. At Poseidon og ikke Pallas Athéne spejder fra Lebbins høje bakke tyder på at troerne har kontrol over øen.

 

Det er fantastisk at Odysseen og Iliaden ka berette både om Fluthäll på Gotland (Od.13-160), om klippen Rockall ude i Nordatlanten 350 kilometer vest for Skotland (Od.10-515), og om øen Samotrakes bakketop Hoch Hilgor på den nuværende halvø Lebbin på øenRügen (Il.13-11).

 

Hvad betyder navnene Same og Samos

 

Same betyder ’land’ og Samos i så fald ’øland’ eller ’halvø’.

Navnet stammer troligt fra det førprøjsiske sprog etruskisk. På prøjsisk betyder ordene zamé og zemé netop ’land’. Den store russiske ø i Ishavet hedder Novaja Zemlja – ’nyt land’ på russisk efter russisk zemlja - ’land’.

 

På den vestlige side a’ Østersøen ligger den store svenske ø Öland ved Smålands kyst.

Samland i det tidligere Østprøjsen er i øvrigt en halvø, og navnet betyder altså ’øland’ eller måske ’halvø’.

Inbyggerne på Samsø hedder samsinger, på tysk hedder befolkningen i Samland samer. Saxo taler om folket sember (Saxo 8.10.6, 9.4.23 osv) i Samland.