Odysseus søn Telemakos rejser til Sparta på Sjælland

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Odysseus søn Telemakos rejser til Sparta

I Odysseus fravær rejser hans søn Telemakos uden voldsgæsternes vidende til Nestor i Pylos og Menelaos i Sparta, beliggende i Lakedaimon. Hans rejse beskrives som at han sejler eller ror med skib fra Itaka (Od herred) til Pylos (Od.3-4) der ligger ved Græse å, troligt nær den lille by Græse på bakkerne ved Frederikssund.

I Pylos låner Telemakos en vogn a’ kong Nestor og rejser videre forbi Ferai (Od.3-481), der sandsynligt ligger nær Slangerup. Ferai – eller Slangerup – ligger naturligt ved en korsvej for søtrafik vest-øst på Græse å, og for landtrafik nord-syd. Et godt sted at kræve ’told’ a’ forbirejsende.

I løbet a’ dagen kommer Telemakos og Nestors søn Peisistratos frem til kong Menelaos i Sparta (Od.4-1) der ligger i Lakedaimon. Lakedaimon er sandsynligvis egnen omkring Bastrup sø og byerne Lynge og Ganløse.

 

Telemakos sejler eller ror fra Itaka til Pylos (Od.3-4) - fra Vindekille til Græse ved Frederikssund.

I Pylos låner han en vogn a' Nestor og kører forbi Ferai (Od.2-481) - Slangerup.

I løbet a' dagen kommer han frem til kong Menelaos i Sparta (Od.4-1) - nær Bastrup og Lynge ved Bastrup sø.

 

Odysseus søn Telemakos rejser til Pylos og Sparta - Græse og Lynge

Øen Asteris med to udløb – Isøre ting

Frierne planlægger at myrde Telemakos på hans rejse hjem og lægger sig i baghold på øen Asteris (Od.4-845). Denne ø har en havn med to udløb. Asteris og dens havn kan kun være Isøre og Isøre havn nordøst for øen Od. Øen Asteris ligger mod vest ved Ise fjords udløb i Kattegat. Den hed Isøre under vikingetiden, og de to tidlige danske historikere Sven Aggesen og Saxo fastholder sist i 1100-tallet, at det var en gammel dansk skik at danske kongevalg ska finde sted på Isøre Ting.

 

Telemakos sejler hjem fra sit besøg i Pylos og Sparta - Græse og Bastrup

- Det gik hurtigt forbi Kruni og den smukt rindende å Kalkis (Od.15-295).

- han (Telemakos) kom på højde med Fea, fremjaget ved blæst fra Zeus,

- derpå der hellige Elis forbi, hvor epeierne hersker

 

- derfra gik det i susende fart forbi de vandrende øer (Od.15-299).

Isøre sandflugtområde - De vandrende øer