Menelaos rundrejse i Østersøen

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Menelaos rundrejse i Østersøen

En storm fra vest driver Odysseus som skibsbruden fra Troja – som er byen Bergen på øen Rügen – til fajakernes borg på Östergarnsholm øst for Gotland.

 

Samme storm rammer Menelaos:

- vi driver for rullende sø og strygende vind til Egypten (Od.3-299).

De driver fra Troja på Rügen til floden Wislas delta.

Derfra sender en kraftig vind fra syd Menelaos til Libyen (Livland) og senere mod vest til øen Faros – det er øen Fårö der hed Farø på 1300-tallet (Od.4-81,354).

 

Menelaos fortæller Odysseus søn Telemakos:

- … jeg flakkede meget, før jeg efter otte år landede med skattene i mit hjem.

- Jeg flakkede vidt omkring til Kypern, fønikernes land og Egypten,

- jeg kom til etiopier, til sidoner og de fjerne erember.

- Jeg gæstede selve Libyen, hvor lam får horn straks når de er født,

- og hvor et får har lam tre gange i løbet a’ året (Od.4-81).

 

Her taler Menelaos om seks steder i det sydlige Østersøen:

Kypern – det er Bornholm

fønikernes land – det er Östergarnsholm og Grogarnsbjerget på Gotland

Egypten – det er floden Wislas delta

etiopierne – de bor i Österlen ved Kivik og Kiviksgraven

sidoner – som er føniker

erember – de bor i Ermland

Libyen – det er grænselandet Livland mellem Estland og Latvia.

 

Odysseus og Menelaos i Østersøen

Kypern ~ Kythera ~ Kranaë – Bornholm og Kyholm

 

Det danske dobbeltnavn på Bornholm er ’klippeøen Bornholm’. Den logiske lighed blir:

– at Kypern og Bornholm er samme navn og

– at Kythera og ’klippeøen’ er samme navn.

– at ’pern’ og ’born’ har samme betydning på to sprog.

– at ’ky’ har betydningen ’holm’ og ’ø’ på to sprog.

 

Klippeøen Bornholm er nævnt i Iliaden.

Paris fra Troja siger til den dejlige, smukke Helene:

da jeg med dig som bytte sejlede bort fra det yndige land Lakedaimon

og jeg på Kranaës ø for første gang nød dig på lejet (Il.3-444).

 

Paris sejler fra Sparta i Lakedaimon forbi Kranaë til Troja. Sparta ligger i Nordsjælland ved byen Lynge. Kranaë (græsk ’klippeøen’) er øen Kythera – ’klippeøen Bornholm’.

Man kan undre om krana har samme rod som stenarten granit.

Granit og kranit!

I så fald modsvarer det græske ord Kranaë (Græsk Κραναῇ) ordet granitø.

 

Middelhavet ~ Østersøen

Oversættelse

Ky – pern ~ Born – holm

pern ~ born

Ky – thera ~ klippe – ø

thera ~ klippe

ky ~ holm / ø

Kranaë ~ klippe – ø

krana ~ klippe

ë ~ ø / øy

Det sikre her er – at ky betyder holm eller ø.

Der findes tre danske holme med navnet Kyholm og alle tre ligger tæt på Odysseus hjemø Od.

Der findes tilmed en dansk ø med alle tre ord nemlig: Kyø holm i Nibe bredning i Limfjorden.

Kyholm i Stavns fjord på Samsø (Samos) midt imod Odysseus hjemø Od

Kyholm i Egense dyb i Odense fjord midt imod Odysseus ø Od

Kyholm ved Enø i Dybsø fjord straks syd for øen Od

Straks nord for Kypern – eller Bornholm – i Østersøen ligger byen Kivik med Kiviksgraven fra bronsealderen.

Kivik hedder Kÿwig i 1532 og Kiwig i 1611, 1615 og 1617. Efterledet –”vik” betyder intag eller inskæring i stranden. Ved Kivik findes tre inskæringer og dermed to holme. Eller på Odysseens sprog – to ”ky”.

 

Der har været karantænestation på Kyholm i Stavns fjord under pesten fra 1709-1711 og under koleraepidemien fra 1831-1857. Under Napoleonskrigene fra 1801 til 1815 var Kyholm marinebase.

Efter 1857 blir bygningerne revet ned og øen er nu ubeboet.

Erember i Ermland

 

Erember betyder ravfolket, latin ’ambar’ – engelsk ’amber’.

Menelaos fortæller Odysseus søn Telemakos:

- … jeg flakkede meget,

- før jeg efter otte år landede med skattene i mit hjem.

- Jeg flakkede vidt omkring til Kypern, fønikernes land og Egypten,

- jeg kom til etiopier, til sidoner og de fjerne erember.

- Jeg gæstede selve Libyen, hvor lam får horn straks når de er født,

- og hvor et får har lam tre gange i løbet a’ året (Od.4-81).

 

Han kom først til etiopierne. Det er et folk med to stammer i Skåne.

Derefter kom han til sidonerne. Det er fajakerne på Gotland.

Det tredje folk han besøger er eremberne der åbenbart bor i Egypten, floden Wislas delta.

 

Det stemmer med vores historiske viden. Eremberne bor i landskabet Ermland der ligger straks nord for Wislas delta i det gamle Østprøjsen. Ermland og halvøen Samland er osse kendt som ravkysten.

Ermland hedder Wârmê på prusisk (prøjsisk), Samland hedder Sembâ og Prøjsen hedder egentlig Prûsâ.

 

Folkenavnet erember betyder næsten sikkert ravfolket, fra et gammelt *erembh- der blir til indoeuropæisk *erebh-, fællesgermansk *raba og nordisk rav. Latin ’ambar’ og engelsk ’amber’.

Dette er et eksempel på et dobbeltsidigt lydnærme der slutter med en ligedannelse, bilabial assimilation. Det findes der mange eksempler på og her er tre ord – dum, lam og rav.

Ordet dum. Indoeuropæisk *dhumbh- , fællesgermansk *dumba- til oldvestnordisk dumbr og moderne nordisk dum, engelsk dumb.

Ordet lam. Indoeuropæisk *lonbhos, fællesgermansk *lambaz til oldvestnordisk lamb og moderne nordisk lam, engelsk lamb.