Kong Mentes borg på Tafos – øen Tåsinge

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Kong Mentes borg på Tafos - øen Tåsinge

Tafos var en ø med søfarende handelsfolk, men desværre osse med sørøvere. Odysseen fortæller.

- Jeg er helten Anchialos søn, selv hedder jeg Mentes,

- og jeg er drot for tafiske mænd, det søfarende handelsfolk (Od.1-180).

- Jeg ska købe kobber i Temeses by og betale med min last a’ glinsende jern (Od.1-184).

Hyrdernes formand Eumaios har købt slaven Mesaulios for egne penge a’ en sørøver fra Tafos (Od.14-449).

Penelope bryder ud i vrede mod den ubehagelige frier Antinoos, hvis far tidligere:

- slog sig sammen med en sørøverbande fra Tafos og gjorde strandhug hos Thesproterne som var vores venner (Od.16-426).

Thesproterne bor ’ikke så langt herfra’ (Od.17-526), altså ikke så langt fra Itaka, så Tafos ligger åbenbart lidt længere væk.

Tafos ka være øen Tåsinge syd for Fyn. Den var helt op til nutiden en ø med bønder og søfarende handelsfolk.

 

Navnet Tåsinges oprindelse er svært at tolke. Der er tre muligheder og ingen a’ dem er helt overbevisende. Vi ved heller ikke hvad ordet Tafos betyder.

Kong Valdemars Jordbog fra 1231 har Thosland og Knytlinga sagaen fra 1260 har Torslundr. Da de danske kilder mangler r, ka første led ikke være ejefald a’ gudenavnet Thor. Muligvis er første led et oprindeligt usammensat ønavn *Thõs, der senere har fået et – land føjet til. *Thõs kunne være avledt med endelsen – s, måske til stammen i det olddanske navneord *thõ, urnordisk *thanhõ der modsvarer gotisk thãhõ – ler.

 

En anden mulighed er et navneord thõs a’ uvis oprindelse og med betydningen ’sump, krat’ eller lignende. Et ord der ingår i hollandske og flamske stednavne.

 

En tredje mulighed er at Thosland er sammensat a’ roden i verbet + land. Det gir en betydningsudvidelse ’landet ved *thõs, altså farvandet med is der tør’. I så fald Svendborg sund.

Hvis Odysseens Tafos er Tåsinge, så er *Thos i Tåsinge et usammensat ønavn.