Intro

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Odysseus - Isse fra øen Od i Danmark

Den berømte sagnhelt Odysseus er født på den tidligere ø Od i Nordsjælland – deraf navnet Od-ysseus.

 

Ifølge Homer ligger Iliadens folk, byer og øer alle sammen i det græske øhav - Ægæerhavet.

De ligger ikke helt logisk når man følger Skibskatalogen i kapitel to i Iliaden.

Det findes der en naturlig forklaring til.

 

Hvis vi flytter kortet med det danske øhav ned til kortet med det græske øhav og folder disse kort mod hinanden, så fylder de det samme nord-syd og vest-øst.

- Den jyske halvø lægger sig over det græske fastland

- Nordtyskland over nordgrækenland

- Vestsverige over Anatolien (Tyrkiet)

 

Med hjælp a’ Odysseen, Iliaden, og vores viden om hovedpersonernes faktiske hjemsted ka vi placere de fleste byer og øer korrekt på det nordiske kort.

Visse placeringer i Iliaden falder på plads helt a’ sig selv.

 

Odysseus har besøgt fajakernes borg på Östergarnsholm ved Gotland.

Han blir vinddrevet til øen fra Troja – som er byen Bergen på Rügen.

Han har plyndret den nordtyske by Wismar – den hedder Ismaros i Odysséen.

Han var kunde på gudinden Kirkes bordel på øen Ajaje – det er borgen Grianan Aileach på øen Eire (Irland).

Iliaden fortæller sandheden om Odysseus:

- Du osse, mester i svig og bedrag og tarvelig vinding! (Il.4-339).

 

Bråvallaslaget og togtet mod Troja er samme krig.

 

Bogen Odysseus – Isse fra øen Od på 202 sider med 24 kort forklarer og viser den rigtige historiske sandhed om sagnhelten Odysseus.

Odysseen og Iliaden finder sted omkring 1230 f.kr runt om Sjælland og i det sydlige Østersøen.

 

Odysseus far hedder Laertes, eller Lars på moderne dansk. Homer kalder somme tider Odisse for Odysseus Laertes-søn, det danner navnet Isse Larsen fra Od på nudansk.

Hans og sønnen Telemakos amme hedder Eurykleia.

Odysseus mor hedder Antikleia og stammer fra Parnas, det nuværende FornæsDjurs land. Odisses mormor hedder Amfitea (Od.19-416).

Od-Isse besøger som ung mand Parnas - Fornæs og går på vildsvinejagt med sin morfar Autolykos og dennes sønner. Od-Isse blir angrebet a’ et vildsvin og får et dybt sår næsten in til benet i det ene lår. Det vokser sammen igen, men Od-Isse får et grimt ar der blir et synligt tegn som han må dække når han vil skjule sin identitet.

 

Od-Isse blir gift med Penelope og bor i Itaka på Od ved det nuværende Vindekille i Od herred. De får en søn Telemakos der blir født omkring 1240 f.kr. Da Telemakos er omkring 10 år gammel omkring 1230 f.kr starter krigen mod Ilion og dens hovedby Troja. Krigen hedder den Trojanske krig og den beskrives a’ Homer i Iliaden.

Iliaden koncentrerer sig om angrebet på Ilions hovedby Troja. Krigen blir langvarig og udvikler sig til et felttog der varer mellem 10 år og 20 år. Homer fortæller i Odysseen at Od-Isse er væk i enten 4 år, 10 år eller 20 år, men disse årsangivelser beror ofte på rim og rytme i Odysseen.

Odysseen blir nemlig berettet i heksameter, det vil sige seksten-stavelses rim.

Da krigen starter blir det dårligt vejr med storm, kold regn og tilmed let snefald. Det tyder på månedsskiftet oktober-november i Danmark og Nordtyskland ved Østersøen omkring 1230 f.kr.