Danaernes folk og øer – Sjælland og Skåne

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Danaernes folk og øer

Nordsjælland og Skåne

(Il.2-711) Dem fra Ferai i Thessalien ved bredden a’ Boibeïssøen og tre andre byer. Deres drot er klanhøvdingen Eumelos. De har elve skibe.

Søen Boibeïs er Arre sø.

At søen Boibeïs er Arre sø bekræftes a’ at deres drot Eumelos er gift med Ifthime, der er søster til Penelope. Penelope er jo gift med Odysseus og bor i Itaka, den nuværende by Vindekille længst inne i Lamme fjord.

Gudinden Athéne kommer forklædt til Penelope.

- det lignede fuldstændig Ifthime, Ikarios datter,

- som er gift med Eumelos og bor med ham i Ferai (Od.4-796). Ferai i Thessalien.

 

(Il.2-716) Folk fra Olizon på kanten a’ klippen (bakken) og tre andre byer. Deres leder er klanhøvdingen Filoktetes. De har syv skibe.

Olizon ligger troligt omkring bakken Hesselbjerg syd for Rågeleje. Filoktetes blev bidt i foden a’ en vandsnog og måtte efterlades på øen Lemnos.

(Il.2-729) De der bebor Trikka og klippestaden Ithome eller Oichalias by. De har to ledere der osse er læger, Macháon og Podaleírios. De har 30 skibe med.

Det er sandsynligvis egnen ved Fyrbakkerne og Hesbjerg syd for Gilleleje.

(Il.2-734) De fra kildernes by Hypereia og tre andre byer. Deres leder er Eurypulos. De har 40 skibe med.

Det er Troligt egnen mellem Esrum å, Gurre å og den gamle Villingebæk fjord.

 

Skälderviken og egnen langs Rönne å

- Mandskabet er eniener og modige peraiber

- som har hjemme omkring den vinterkolde Dodone

- eller på markerne langs med den dejlige flod Titaresios,

- som munder ud med sit klare og prægtige vand i Peneios

- uden dog at blande sig med Peneios’ sølverne hvirvler:

- den flyder ovenpå ganske som olie;

- for den er en arm a’ havet Styx, hvor man bander de værste eder (Il.2-749).

Deres leder er Guneus. De har 22 skibe med. De er kun nævnt denne ene gang i Iliaden.

Den vinterkolde by Dodone ligger i området mellem Rönne å og Vejbystrand, hvor der findes en stor mængde gravhøje og andre fund fra bronsealderen.

Floden Titaressos er den 120 kilometer lange og slingrende Rönne å, der starter som Hörby å og munder ud i Skälderviken ved Ängelholm.

 

Peneios er bugten Skälderviken mellem halvøerne Kullen og Bjärehalvøen.

- uden dog at blande sig med Peneios’ sølverne hvirvler (Il.2-753).

Vandmassen i Skälderviken er stærkt lagdelt og vandmassen veksler meget ifølge en SMHI-undersøgelse fra 2005. SMHI er Sveriges meteorologiske og hydrologiske institut. Den innerste del a’ Skälderviken fryser dog ofte til om vinteren.

Det stemmer at Skälderviken – Peneios – står i forbindelse med Styx som er det åbne vand ud til Nordatlanten.

Grafik John Esse Larsen – Höganäs kommun – SGU

 

Bjärehalvøen i Nordvestskåne

 

(Il.2-756) Magneterne bor ved Peneios og Pelions bjerge med deres skove. Deres leder er Prothoos og de har fyrre skibe. De er kun nævnt denne ene gang i Iliaden.

Peneios er Skälderviken og Pelions bjerge er den flotte Hallands Ås med sine mange højder.

Det er sandsynligvis et andet Pelions ås der blir nævnt som kentaurernes hjemland i Iliaden (Il.2-744).

Der findes mange gravhøje på Bjärehalvøen, der har flest gravhøje fra bronsealderen i Skåne. Den største er den 4.5 meter høje Dagshøj med et tværmål på 45 meter.

Disse byer og områder ligger i Skåne i det nuværende Sverige. Danmark tabte Skåne til Sverige i 1658 ved freden i Roskille.