Danaernes folk og øer – Sjælland Lolland, Falster og Møn

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Danaernes folk og øer

Sjælland Lolland Falster og Møn

Ifølge Homer ligger Iliadens folk, byer og øer alle sammen i det græske øhav - Ægæerhavet. De ligger ikke helt logisk når man følger Skibskatalogen i kapitel to i Iliaden.

Det findes der en naturlig forklaring til.

Alle byer og øer har jo sin forgænger i det danske øhav og kysterne runt om. I det nordlige ægæerhav - eller Bælthavet som det osse hedder.

Ifølge en forklaring stammer navnet Ægæer fra havguden Poseidons mytiske hjemegn Aigai – ’der hvor hans borg står bygget i midten a’ bugten, tækket med gyldne tegl og uforgængeligt evig’ (Il.13-21).

En anden og mere logisk forklaring ka være at navnet ægæer er et oldvestnordisk ey ’ø’. Øer hedder eyjar på islandsk, som kommer nærmest oldnordisk. Dermed blir logikken at ægæer betyder ’øer’, og Ægæerhavet betyder øhavet.

Vi har altså et sydligt ægæerhav med de græske øer og kysterne runt om.

Og vi har et nordligt ægæerhav med de danske øer og kysterne runt om.

 

Med hjælp a’ Odysseen, Iliaden, og vores viden om hovedpersonernes faktiske hjemsted ka vi placere de fleste byer og øer korrekt på det nordiske kort. Visse placeringer i Iliaden falder på plads helt a’ sig selv.

 

Her følger placeringen a’ de mest tydelige byer og øer i danaernes område. Derefter kommer en kortere beskrivning a’ de sværere placerbare troiske områder.

Danaerne har 44 ledere, hvora’ ti dør i Iliaden, og i alt 1186 skibe der transporterer omkring 60.000 mand over Østersøen til Rügen og Pommern.

 

Lamme fjord, Sidinge fjord og Isøre sandflugtområde

Odysseens 'vandrende øer' - er vist innen indæmningerne

Placeringen a' akajernes, argivernes og danaernes folk og øer er beskrevet på side 35 - 37 i bogen Odysseus - Isse fra Od som findes på biblioteket og sist under Dokumenter og Links.

Her kommer et lille uddrag.

 

(Il.2-557) Fra Salamis øland kommer Ajas, Telamons søn, med tolv skibe. Dem lader han trække på land hvor athenernes tropper er samlet.

Salamis er øen Ven i Øresund.

(Il.2-546) Og der er dem fra Athen, den velbefæstede kongsstad, kong Erechtheus folk. De har halvtres skibe med.

Athen er den lille havneby Vedbæk ved Øresund.

 

(Il.2-559) De som bor i Argos og Tiryns med kampestensmuren - og syv andre byer – blir anført a’ Diomedes og to andre hærførere. Skibene de har med var firs i tallet.

Argos og Tiryns er troligt den mindre østlige del a’ Værløse Virket i Hareskov ved Fure sø.

(Il.2-569) De der drager ud fra Mykene, den velbefæstede kongsstad – og ti andre byer – blir anført a’ kong Agamemnon og har hundrede skibe.

Mykene er troligt den store vestlige del a’ Værløse Virket ved Farum Sø og Fure Sø.

Boioternes by Aulis ligger i nærheden a’ Fure sø. Det er her en stor del a’ danaernes flåde samles:

Dengang akajernes skibe en dag eller to havde ligget

samlet i Aulis til mén for kong Priamos selv og hans troer (Il.2-303,496).

 

(Il.2-581) Folkene fra Lakedaimon i dalen kranset a’ bakker – og ni andre byer – og Spartas by, blir anført a’ Agamemnons bror Menelaos. Odysseen har udtrykket ’til sletternes land Lakedaimon’ (Od.13-414). De har tres skibe.

Sparta er troligt Lynge eller Ganløse Ore. Ganløse Ore og Sjöbo Ora i Skåne har begge et græskklingende efterled ’ore’. Det er et olddansk ord med betydningen ’grusbakke’. Det græske ord oros betyder ’bjerg’.

(Il.2-591) De der bor i Pylos – og ni andre byer – blir anført a’ Nestor, og de har 90 skibe.

Pylos er troligt byen Græse ved Frederikssund.

To a’ de ni byer er Arene og Thryon (Den lille by Strø) der ofte forveksles med Thryoessa.

- Fjernt ved Alfeios (Roskille fjord) er der en by ved navn Thryoessa,

- knejsende stejlt i den yderste del a’ det sandede Pylos (Il.11-711).

Thryoessa er den lille by Strølille på Strø Bjerg i Nordsjælland.

 

(Il.2-631) Kefallernes modige mænd og dem fra Itaka, Zakynthos og Samos, fra åsen Neriton og fra den store ås ved Itaka. Folk fra fastlandet Sjælland og dem fra egnene hinsides havet, de står alle under klanhøvdingen Odysseus. De har tolv skibe.

Blandt Odysseus mænd nævner Odysseen og Iliaden Archamenides, Elpenor, Eurylochos, Macar, Mnestheus, Nisenus og Polites.

Itaka er Od herred og Zakynthos er halvøen Hindsholm på Fyn, den var tidligere en ø. Samos er nordøen på dobbeltøen Samsø, og fastlandet er de nærmeste egne a’ Sjælland syd for Vindekille. Egnene hinsides havet er Østjylland mellem Hov og Århus.

Nordsamsø (Samos) er på 20 km2 og Hindsholm (Zakynthos) på 50 km2.