Bronselurernes findesteder

Odysseus

Isse fra øen Od i Danmark

Bronselurernes findesteder

Bronselurer, Iliaden og Odysseen findes i samme område

 

Man har fundet 60 lurer i egnene omkring det sydlige Østersøen, Bælthavet og Vestnorge. Fra Danmark 37 lurer, Sverige 13 lurer, Norge 4 lurer, Nordtyskland 5 lurer og fra Jaungulbene i Latvia en lur.

De fleste lurer er fundet i par med modsat krumbøjning. De kan frembringe 8 – 9 toner i samme toneart. Helleristninger i Tanum viser lurspillende mænd to og to. Lurer lyder lidt som basuner.

 

Dette sammenfald:

– at bronselurernes udbredelse og at Iliaden og Odysseen foregår i samme område er en virkelig iøjnefaldende opdagelse.

Det er en bekræftelse på at alle dette skrifts udlægninger og fortolkninger har et helt korrekt grundlag.

 

I 1988 fandt man i Ulvkær mose syd for Hirtshals tre brudstykker a’ en lur i en dynge tørv. Ved en gennemgang a’ tørven fandt man to næsten hele 1.75 meter og næsten tre kilo tunge bronselurer.

Disse to lurer fra Vendsyssel er det første lurpar der er fundet i Danmark siden 1894.

 

Bronselurernes findesteder